Politiattest for personer som har ansvar for barnStyret i Ungdommens Sjakkforbund (USF) vedtok 14. mars 2010 at alle lokallag skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, og trådte i kraft 1. januar 2011.

Det finnes en mer omfattende omtale av kravet om politiattest på USFs nettsider. (USF er den landsomfattende sjakkorganisasjonen for barn og ungdom.)


Nittedal Sjakklubbs Ungdom har innhentet slik politiattest for følgende ressurspersoner:
Magnus Digernes, Patrick Elphinstone, Håvard Sæthre, Rolv Bredesen og Arild Øksnevad.